Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou .... Gij lacht, Iwan Petrowitch ? Gij denkt: dat ik voor hen bang was, dat ik h u n advocaat ben, een democraat, een voorvechter der gelijkheid ? (Hij lachte hysterisch; elk oogenblik lachte hij kort en overspannen.) — Ik ben bang voor u, voor u allen en voor ons allen te samen. Ik ben immers zelf een vorst van den bloede en zit onder vorsten. Ik spreek om ons allen te redden, opdat onze stand niet te vergeefs in duisternis onderga, zonder iets te vermoeden, over alles schimpend en alles verspelend. Waarom ondergaan en voor een ander het veld ruimen, wanneer men leiders en „oudsten" zou kunnen zijn? Laten wij leiders zijn en wij zullen ook „oudsten" zijn. Laten wij dienaars zijn om „oudsten" te worden.

Hij voelde zich gedrongen om uit zijn leunstoel op te staan, maar de grijsaard hield hem voortdurend tegen, terwijl hij hem echter met groeiende onrust aanzag.

—- Luister! Ik weet dat het niet goed is om te spreken; eenvoudig het voorbeeld te geven is beter, het is beter eenvoudig een begin te maken.... ik ben al begonnen.... en ... . men kan toch niet werkelijk ongelukkig zijn ? O wat beteekenen dan mijn verdriet en mijn ongeluk, als ik in staat ben om gelukkig te zijn? Weet ge, ik begrijp niet, hoe men voorbij een boom kan gaan zonder in het zien ervan gelukkig te zijn? Spreken met een mensch en niet gelukkig te zijn omdat ge hem lief hebt! O ik kan het alleen maar niet uitdrukken .... maar hoeveel schoons is er bij iedere schrede, hoeveel, wat zelfs de verlorenste mensch schoon vindt? Zie een kind, zie Gods morgenrood, zie, hoe het grashalmpje groeit, zie de oogen, die u aankijken en u liefhebben ....

Al lang stond hij te spreken. De grijsaard zag hem al aan met verschrikten blik. Lisaweta Prokofjevna riep uit „ach, mijn God"; zij vermoedde het eerst wat er gaande was en sloeg de handen samen. Aglaja liep haastig naar hem toe, trachtte hem in haar armen te nemen en hoorde met ontzetting uit het door de ziekte verwrongen gelaat „den wilden kreet van den demon" die den ongelukkige „schokte en

Sluiten