Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hem zelfs gelezen hebt ? Uit dien brief heb ik alles begrepen en terecht begrepen; hij heeft mij dat onlangs zelf bevestigd, dat is te zeggen: alles, zelfs woord voor woord, wat ik u nu zeg. Na den brief wachtte ik. Ik vermoedde, dat gij wel hierheen moest komen, omdat gij het niet buiten Petersburg zouat kunnen stellen; gij zijt nog te jong en te mooi voor de provincie... Trouwens, dat zijn ook niet mijn woorden, voegde zij erbij, een ergen kleur krijgend; vanaf dit oogenblik verdween de blos niet van haar gelaat, tot zij geheel was uitgesproken. — Toen ik den vorst weer gezien had, heb ik om zijnentwil zeer geleden en mij gekwetst gevoeld. Lach niet; indien ge lacht, zijt ge niet waard dit te begrijpen

— Gij ziet, dat ik niet lach, zei Nastasja Filippovna somber en strak.

— Het is me trouwens alles hetzelfde, lach als ge er plezier in hebt. Toen ik er hem zelf naar vroeg, heeft hij mij gezegd, dat hij u al lang niet meer lief had, dat de herinnering aan u hem zelfs pijnlijk was, maar dat hij met u te doen had, en dat het, wanneer hij aan u dacht, hem was, of zijn hart „voor eeuwig doorboord" was. Ik moet u nog zeggen, dat ik nog nooit een mensch in mijn leven heb ontmoet, die zijns gelijke was in edele goedheid en grenzenloos vertrouwen. Uit zijn woorden maakte ik op, dat ieder die wilde hem ook kon bedriegen, en dat hij ieder, die hem zou bedriegen, wie het dan ook ware, daarna zou vergeven, en dat is het ook waarom ik hem lief had ....

Aglaja hield een oogenblik als verbaasd op, als kon ze zichzelf niet gelooven dat ze zulk een woord uitsprak; maar tegelijkertijd schitterde een grenzenlooze trots in haar blik; alles scheen haar nu wel onverschillig te zijn geworden, zelfs al zou „die vrouw" meteen in lachen uitbarsten om de bekentenis die haar ontsnapte.

— Ik heb u alles gezegd, en nu hebt ge zeker wel begrepen, wat ik van u wil?

— Misschien heb ik het wel begrepen, maar spreek het zelf uit, antwoordde Nastasja Filippovna zacht.

Sluiten