Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen, dan moest hij zich naar een kennis van Nastasja Filippovna, een Duitsche dame, begeven in Semjonofsky Polk, die daar met haar moeder woonde, misschien had Nastasja Filippovna in haar opwinding en wenschende zich te verbergen, daar wel overnacht. De vorst stond geheel als verwezen op; zij vertelden later hoe „ontzaglijk bleek" hij was geworden; het was werkelijk zoo ver, dat zijn beenen bijna niet meer wilden. Eindelijk maakte hij door al het verschrikkelijk sterngerammel heen op, dat ze hem wilden bewegen om gemeenschappelijk te handelen en zijn adres in de stad vroegen. Het bleek, dat hij geen adres had, men raadde hem aan om ergens in een hotel verblijf te nemen. De vorst dacht na en gaf dan het adres van zijn vorig hotel op, hetzelfde waar hij voor vijf weken het toeval had gehad. Daarna keerde hij weer naar Rogoshin terug. Niet alleen dat men hem ditmaal niet bij Rogoshin opendeed, maar zelfs ging evenmin de huisdeur der oude mevrouw open. De vorst begaf zich naar den huisknecht en ontdekte hem met moeite ergens in den hof; de knecht was met iets bezig en gaf nauwelijks antwoord, keek zelfs bijna niet op, maar verklaarde toch beslist, dat Parfen Semjonowitch „al heel vroeg in den morgen was uitgegaan, naar Pavlovsk was gereisd en vandaag niet thuis zou komen."

— Dan zal ik wachten; misschien zal hij vanavond komen ?

— En misschien ook de heele week niet, wie weet.

— Maar hij heeft dus toch vannacht hier geslapen?

— Hij heeft hier geslapen, ja dat heeft ie....

Dat klonk allemaal verdacht en niet in den haak. Het was zeer wel mogelijk dat de knecht in den tusschentijd nieuwe instructies had gekregen; straks was hij zelfs praatlustig geweest en thans keerde hij zich eenvoudig af. De vorst besloot echter nog een keer te komen, over twee uur en als het noodig was zelfs bij het huis de wacht te houden; nu bleef hem nog de hoop op de Duitsche en zoo reed hij naar Semjonofsky Polk.

Maar die Duitsche begreep hem zelfs niet. Uit enkele flitsende

Sluiten