Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijke verbintenis om te doen moeten worden beschouwd. Zoo is het, een in verschillenden zin1 beantwoorde vraag of de verplichting van hem, die een onroerend goed heeft verkocht, om mede te werken tot het opmaken der koop- of transportacte nog is een onderdeel van zijn verbintenis om te geven 2 dan wel een daarnaast staande verplichting om te doen. 3 Ik zou meenen, dat een handeling, welke strekt, om aan het „geven" zijn, in het concrete geval door de wet voorgeschreven, vorm te geven, een onderdeel van dat geven is.

1 Zie hieronder § 34.

2 Zóó H. r. 14 Mei 1875, W. 3853.

3 Aldus H. r. 23 Juni 1899, W. 7302, Hoetink n°. 29.

Sluiten