Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moritz kwam er bij; ze keken samen en concludeerden, dat er niemand zat. „En al die wagens dan, die er eiken dag maar komen aanrijden?" informeerde Max.

„Zwarte wagens?"

«Ja.»

„De paarden ook zwart?" „Ja."

„Stommerd, die gaan meteen door naar het Camposanto."

„Nou snap ik er niks meer van," zei Max. „De lui laten zich hier dus hever begraven dan dat ze bij ons binnenkomen I"

Er werd hier en daar gelachen. Maar de meerderheid van het schaarsche pubhek nam geen genoegen met dezen macaberen spot en riep gechoqueerd: „Basta! basta 1"

Na de voorstelling moesten de beide clowns zich door hun directeur een driftige berisping laten welgevallen.

„Jullie schuld als de menschen wegblijven! Als we hier straks met z'n allen bij mekaar zitten en niet meer te eten hebben, niet voor ons zelf, niet voor de dieren!" viel Gottfried Sturm overdreven uit, zwak genoeg om in deze moeilijke dagen naar een zondenbok om te zien. „Daar praat ik Zaterdag een uur lang met de leveranciers om gedaan te krijgen, dat ze met een halve betaling voorloopig genoegen nemen en me deze week den boel tenminste nog op crediet sturen... en jullie haalt me zooiets uit! De menschen laten hier hun dooden niet bespotten door een paar clowns, neem dat ter kennis!"

. Half afgescluninkt, een triest-verveelde uitdrukking om hun brutaal-breed uitgesmeerden, karmijnen mond,

Sluiten