Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

HET eind van die week werden de avonden milder; de regens hielden op; een opkomende maan glansde helder neer uit een zilver-blauwen nachthemel. Men kon na zonsondergang weer in de Galleria zitten en behagelijk z'n cappuccino roeren. Als kwam het voorjaar reeds in het land, kon men op enkele avonden zelfs buiten soupeeren, zij het op den roofgarden van Hotel Royal, zij het in een der kleine volks-restaurants aan de baai.

Napels herkende zichzelf weer; in het circus leefde de hoop weer op.

Ten onrechte. Het zachte weer kwam te laat. De Joop" naar de tent was eenmaal gestuit. Gottfried Sturm het groote, lokkende advertenties drukken: Geheel nieuw programma, - het pubhek bleef weg. In zijn goede dagen had hij nauwelijks behoeven te adverteeren. Toen wisten de menschen het zoo wel: Woensdag, Zaterdag, Zondag gaf het circus voorstellingen.

Het was, alsof het pubhek raadde, dat de advertenties tegen crediet waren opgenomen. Van den klank alleen van het circus ging thans iets van zorg en armoede uit. De toover der eerste weken was eenmaal verbroken; men had door alle uiterlijke praal en weelde de naakte waarheid heengezien. Men wantrouwde, ten onrechte, nu zelfs de echtheid van Direktor Sturm's opzichtig

Sluiten