Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin een waterig mengsel van de volgende ingrediënten: bast van Acacia arabica 30 gr. + kopersulfaat 8 gr. + rabarber 8 gr. Dit alles wordt zóó lang boven vuur verhit, tot de stukken hoorn geheel zwart zijn geworden. Daarna worden deze stukken gepolijst, door ze tegen elkander te wrijven, en gedurende een half uur gelegd in de melk eener vrouw of in azijn.1)

§ 14.

4°. MOESTIKA'S UIT ANDERE DIEREN.

Behalve uit slangen, weet de Oostersche verbeeldingskracht ook nog uit allerlei andere dieren moestika's te betrekken. Rumphius doet er ons een heel lijstje van aan de hand (t.a.p., blz. 308—314).

Van een steen uit een duizendpoot (moestika kaki seriboe) — door R: Scolopendrites genoemd — „aan 't hoofd of in den mond lichtende als een vuurtje", zal zelfs de stoutste phantasie zich wel geen voorstelling kunnen maken. Blijkbaar moet hier aan phosphorescentie-verschijnselen worden gedacht, waarvoor sommige soorten van duizendpooten bekend zijn.

Dat het geloof aan dea hier bedoelden wondersteen in het Oosten van den Archipel nog actueel is, volgt uit een bericht van Dr. Elbert, dat hem in 1911 te Lombai (op het eiland Moena) „ein hellbraunliches Kügelchen mit goldigem Schein, das aus einem Tausendfusz stammen sollte" te koop werd aangeboden.2)

Wat met de moestika uit den kop van een gekko (moestika toké, R: Mandrites) bedoeld kan Zijn, is al even ondoorgrondelijk. De meening der Inlanders, dat dit geheel onschuldige dier giftig zou zijn — een meening die ook R. schijnt te zijn toegedaan — heeft hen er misschien toe gebracht, het met de slang en den duizendpoot op een lijn te stellen, en ze dus gelijkelijk als moesfr'fca-produceerend te beschouwen. De moestika wordt als amulet aan krissen gedragen.

Sommige moestika's heeten uit het rijk der vogelen tot den mensch te zijn gekomen. Zoo bijv. de moestika kiappa (R: Aetites peregrinus), die uit den kop van een zeearend afkomstig zou zijn en den gelukkigen bezitter schotvrij zou maken in den oorlog. Deze mede-

*) Dr. C Valentino, Notes sur 1'Inde, 1906, p. 49.

2) Dr. ]. Elbert, Die Sunda-Expedition, dl. L 1911, p. 172.

Sluiten