Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4 De Varkens-bezoar

Verwarring v. cl. bezoar v. h. wilde varken, het stekelvarken en den egel. (14) In Rumphius' tijd de bezoar vooral te Malaka verhandeld (14). Berichten v. Garcia da Orla, Rumphius, Tavernier, en Hart Everett over den stekelvarkenbezoar (14—16). Zoeken v. bezoar's het werk der binnenlandsche stammen op Borneo (16). Carl Bock over den stekelyarken-bezoar (16). Stekelvarkenbezoar's als barang larangan ter Sumatra's Oostkust (16). Hymans van Anrooy over den stekelvarken-bezoar (f7). Rumphius over den bezoar van het wilde varken (17). Rumphius over Slangenhout (18). De ichneumon (18). Varkensbezoar als bestrijder v. d. cholera (19). Varkensbezoar bij menstruatiestoornissen (19). Bezoar v. d. egel (19).

Bladz.

14—20

§ 5 De Apen-bezoar

De apen-bezoar vroeger een belangrijk uitvoerproduct v. Borneo (20). Tavernier over den apenbezoar (20). De bezoar-aap waarschijnlijk een Semnopithecus-soort (21). Door Pïmentel medegebrachte apenbezoar's (21). Rumphius over den apenbezoar (22). Dr. Vorderman over den apenbezoar (22). Physisch en chemisch onderzoek v. e. apen-bezoar (22). Volksverhaal omtrent het kunstmatig verwekken v. bezoar's door de apen te verwonden (23). Volksverhaal omtrent de vorming v. d. bezoar uit de heelkruiden die de verwonde apen 'zichzelf uitzoeken (25). Het dierenexperlment als leermeesteres (25). Aannemelijke verklaring v. Hart Everett omtrent de vorming v. bezoar's in de lichamen der apen (26).

§ 6 Gebruikt, bezoar's bij Inheemschen en Chineezen

in Ned. Indië

Bezoar's onder de geschenken vroeger uit Java het Chineesche hof aangeboden (27). De bezoar's door de Inlandsche bevolking van Ned. Indië

20—27

27—29

Sluiten