Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft waarlijk een monumentaal karakter aan het geheel. Aan de rechterzijde van den uitbouw reikt dit dak veel dichter bij den grond, dan bij het woongedeelte het geval is, terwijl het rieten dak van den uitbouw tegen het hooge schuur dak is aangewerkt. Typisch is vooral de zware dakschoorsteen met een spits toeloopende rookkap, waarop een houten windvaan is geplaatst, die een langgestrekt galoppeerend paard voorstelt. Een meermalen voorkomend oud motief.

Aan de zuidzijde van de boerderij, waarin een gemengd bedrijf wordt uitgeoefend, ligt het erf; aan de westzijde, — de achterzyde — de weilanden, aan de noordzijde de zeer groote boomgaard, terwijl de oostzijde aan den openbaren weg grenst.

Het interieur van dit eigendom is eveneens door zijn verdeeling wel eigenaardig om te zien, enkele oude details en vooral een mooi antiek tegeltableau, voorstellende het boerenleven, zijn belangrijk. Het geheel, dat oud, doch vrij goed onderhouden is, dateert uit het begin der 18e eeuw.

Voordat wij nu Poortugaal den rug toekeeren, nemen wij nog even een kijkje op het verdere gedeelte van den Molendijk, dat naar de kom van het dorp voert en treffen daar aan een ouden buiten werk gestelden korenmolen zonder wieken, die niet fraai meer aandoet, benevens enkele goed onderhouden, prettig aandoende buitenhuisjes en villatjes welke den toegang tot het dorp, komende van de tramhalte, verlevendigen.

De heerlijkheden Pernis, Hoogvliet en Poortugaal, die lange jaren aan Schiedam hebben behoord, zijn in 1861 verkocht: de heerlijkheid Hoogvliet aan den heer J. D. Fransen van de Putte, die van Pernis aan de erven J. M. Tissot en die van Poortugaal aan den heer A. J. van der Poest Clement, aldaar.

Sluiten