Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een grooten omweg in het oudste gedeelte van Rhoon en wel in dat, hetwelk gelegen is rondom de kerk der Ned. Herv. Gemeente, terug te komen ter nadere kennismaking.

Het algemeen aspect van het deel der Dorpsstraat, hetwelk wij nu doorgaan, is er in de laatste jaren niet op verbeterd.

Tusschen de oude, typische, in de omgeving passende bebouwing zijn verschillende nieuwe huisjes verrezen, die het onderling verband en de harmonie hebben verstoord.

Hoe lang zal het nog wel duren eer hier goede architectonische en stedebouwkundige eischen zullen heerschen, welke de Dorpsstraat aantrekkelijker zullen maken? De verhoudingen, de lijnen, het materiaal en de kleurencombinaties, alles getuigt hier van gebrek aan leiding en eenheid; ook in kleinere plaatsen moet vooral op dit gebied opvoedend gewerkt worden.

Spoedig belanden wij dan ook maar weer liever op den ouden hoogen rivierdijk, welke wij bij de Poortugaalschehaven verlaten hebben. Het eerste wat ons te Rhoonscheveer opvalt is het benedendijks gelegen kerkje der R.K. Parochie, dat met de aangebouwde pastorie en het aangrenzende vrijstaande schoolgebouw een goed geheel uitmaakt.

Rhoon, dat van de vier gemeenten, welke in dit boekje besproken worden, de eenige is die een R.K. kerk heeft, is tijdens de kerkhervorming, die in de 16e eeuw overal zulke ingrijpende veranderingen bracht, voor een gedeelte katholiek gebleven.

In welk jaar de reformatie hier door de overmacht zijn invloed deed gelden, is niet met juistheid te zeggen, doch het moet kort voor 1577 zijn geweest, toen in dat jaar de eerste vaste predikant Godefridus Baek zich als voorganger verbond aan de gemeente van de z.g. „nieuwe leer" te Rhoon. 1)

De kleine schare, die de R.K. godsdienst trouw bleef, kwam eerst onder bescherming van de heeren van Valkenstein en van Rhoon, die katholiek gebleven waren, in de kapel van het kasteel te Rhoon, die later in woonvertrekken is ingedeeld, in het geheim bijeen.

In 1684 stichtte men ten zuiden van het dorp, vermoedelijk

i) In 1572 werden de beelden uit de St. Laurenskerk te Rotterdam verwijderd en de kerk, voorheen bestemd tot uitoefening van den Roomschen, werd toen beschikbaar gesteld voor de uitoefening van den Hervormden eeredienst.

Sluiten