Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonden en, door de goede zorgen van den toenmaligen pastoor J. B. Burgers, buiten tegen den zijmuur der kerk geplaatst, waar zij nu te zien zijn.

De grootste en oudste zerk, die door het beeldhouwwerk de merkwaardigste en tevens de fraaiste is, dateerende uit het begin der 18e eeuw, is hiervoor afgebeeld. (Afb. 30). Zij is 1.67 M. hoog en 1.88 M. breed en vertoont in het midden het volledige manswapen der familie „Oem" binnen ovalen rand onder een baldakijn. Ter weerszijden daarvan 8 kwartierwapens, gerangschikt in 2 verticale rijen van elk 4 onder elkaar. Binnen den ovalen rand op een lint onder het wapenschild „Oem" de woorden: „Vivo Leo Cespite Tutus". — Ik leef als een leeuw, veilig door de groene zode.x) Onder elk der 16 wapenschilden terzijde van het hoofdwapen op een lint de bij het wapen behoorende naam der familie.

Deze 16 wapens zijn de navolgende:

1°. Aan de heraldisch rechterzijde, in de eerste rij, van boven naar beneden: Oem, Slingelandt, De Zee en Zoutelande; in de tweede rij: In der Velde, Oem, Inneveldt en Bouquet. 2°. Aan de heraldisch linkerzijde in de eerste rij van boven naar beneden: Van der Steen, Oem, Van Driel en Bouquet; in de tweede rij: Van Rijn, Van Benschop, Muys van Holy en Van Honcoop.

Waarschijnlijk heeft men dus hier te doen met een grafzerk, welke deze begraafplaats bedekte en die, volgens de eerstgenoemde zerk, door Cornelus Alardus Oem is vernieuwd.

i) Het wapen van Oem is in zilver met een dwarsbalk van keel, beladen met een halven leeuw van goud, getongd en genageld van azuur; de balk vergezeld van vijftien liggende blokjes van sinopel, geplaatst: 5 en 4 boven den balk en 3, 2 en 1 er onder.

Het geslacht „Oem van Wijngaarden" stamt af van een voornaam ridder, die in de eerste helft der 11e eeuw, de stad Dordrecht tegen een groot optrekkend vijandelijk leger wist te redden, door aan de verdedigers den raad te geven rondom de stad diépe kuilen te graven, deze met rijshout te bedekken en dit laatste weer met graszoden aan het oog te onttrekken. De zwaar gewapende, aanstormende belegeraars kwamen met paarden en voetknechten in de kuilen terecht err, gebruik makende van de ontstane verwarring, behaalde graaf Floris I een beslissende overwinning op den overmachtigen vijand.

De groene blokjes in het wapen van Oem stellen de graszoden voor, terwijl de leeuw de Hollandsche in tegenovergestelde kleuren zou zijn.

De spreuk onder het groote wapen, hierboven vermeld, wordt hierdoor verduidelijkt

Sluiten