Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENN E P

NORBERT.

Verleen mij dan de zending, Heer Legaat, Dezelfde Liefde een groote stem te geven Die over alle land en alle leven —• Niets dan een stem H door alle wezen gaatl Een naakte stem, gezonden èn gezegend, Vast in de liefde en vol van haar voortaan Een stem, die reinigt en een stem, die regent — Niets dan een stem: met voeten om te gaan!

AANKLAGER.

Wenscht ge' aan den Rijn een goede gang van zaken, Zoo zult gij, in 't belang der Duitsche kerk, Die tong voortaan het lasteren doen staken En dezen mond voort sluiten als een zerk.

KUNO.

Niet om uw klachte' of vrees zal 'k hem bewaken Maar om hem zelf thans stellen paal en perk...

NORBERT.

De Geest des Heeren wordt door niets gebonden!

KUNO.

Hoe waar en algemeen dit woord ook zij

Ligt daar uw zwakheid, zoon, en óók uw zonde,

Doch in mijn wil ook weer uw artsenij.

De priester wordt gewijd, de prediker gezónden

Door het gezag, dat hem zijn ambt beleent

En offerambt met leeraarsambt vereent

Als er geen reden is, die twee te scheiden;

Zoo zult ook gij, voor korte of lang're tijden,

Alwaar de noodzaak en uw welzijn klemt,

Slechts offeren voortaan en dubbel zwijgen! —

Sluiten