Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

DERDE. De winter maakt hem wijzer! AANKLAGER. Wij zijn alvast den barrevoeter kwijt!

NORBERT.

Tot Petrus zal ik gaan en niets zal mij weerhouden. Geen lange weg, geen barre winterkoude...

AANKLAGER.

Wie zal uw goed bewaken al dien tijd, En wie uw renten en inkomsten innen?

NORBERT.

De armen zal 'k als schatbewaarders winnen En Christus werd als rentmeester gesteld ... Geef mij uw zegen voor een lange reis... (AF)

KUNO.

Niet ieder, heeren, is zóó groot een held En niemand onzer, meen ik, is zóó wijs.

TWEEDE TOONEEL.

NORBERT IN GEBED — EEN DOODSHOOFD EN EEN KRUIS. TWEE MONNIKEN: AGNUS EN LEO.

NORBERT.

O Goede Christus aan uw kruis Aanschouw den man der zonden, Die, aan uw voeten naakt en kuisch, Beweent uw roode wonden;

Sluiten