Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

KANUNNIKEN. Geen dwaas! Geen dwaas! zal ons convent besturen!

ANDEREN.

Geen man vol grofheid en vol onfatsoen!... (AF) NORBERT.

Ziet dan! hoe kort een vaderschap kan duren, Hoe dwaze keus kanunniken soms doen !...

DE PAUS.

O Slimme valk! Hoe klein was mijn vermoeden. Op zulk een weerstand en zoo sluw beleid...!

ANSELMUS.

Wees, groote heer, voor valken op uw hoede, Daar elke valk zich vroeg of laat bevrijdt.

DE PAUS.

Zich-zelf bevrijdt — om weer opnieuw gevangen,

Een even tamme als slimme valk te zijn,

In dienst der Curie en van haar belangen.

Bedenk dat zij het is in wie de pijn

Van 't groote lichaam zich het meest doet voelen

En deze dus ook kiest de medicijn;

Zij moet van ieder streven en bedoelen

Met Gods gena de richtingwijzer zijn.

Maak dan aan haar uw eigen loffelijk streven

Ondergeschikt en schik u in 't verband.

Tot nut der Kerk en haar voortreffelijk leven...

Zoon, blijf een valk, maar ook: blijf op de hand

Sluiten