Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

De geest des vaders dan bevrucht den geest

Der zonen, sterkt de zwakken en geneest

De kwalen; klacht noch woord wordt er gehoord,

Zwijgend gaan de eenen aan het werk der handen

En de anderen aan de studie, niemand stoort

Den diepen vrede. Satan ligt aan banden.

Doch nauw'hjks is de vader weer gegaan

Of hij besluipt ons met zijn plagerijen:

Hij luidt de klok, wanneer ze niet mag slaan

En stilte kan nóch arbeid daar gedijen,

Waar men om loos alarm zijn werk verlaat

En keer op keer al meer verlegen staat.

BROEDER ANTONIUS.

Heer Norbert moest maar in zijn klooster blijven In plaats van ginds den duivel uit te drijven!

EVERMODUS. Dat woord is te vrijmoedig en niet waar!

ANTONIUS.

Ook heiligen zijn menschen en feilbaar; En waarom zou ik langer 't woord verhelen Waar anderen in de duisternis mee spelen Als met een lang en te gevaarlijk mes; Want velen zijn nog kinderen in de les Der wijsheid, schuchtere beginnelingen. Even onvast in 't willen als in 't zingen, Somtijds wat gauw en overal wat traag; Weer anderen giechelen of praten graag, Verstrooien zich op allerhande wijzen hm

Sluiten