Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagelaten om de eenheid, grootheid en zedelijke kracht van het Nederlandsche volk binnen de grenzen van het koninkrijk omhoog te voeren.

Groot-Nederland, cultureel en politiek, mag een ideaal zijn in een verre toekomst, waar we onafgebroken het oog op gevestigd houden, maar we zouden ontrouw worden aan onze nationale roeping, wanneer wij eenzijdig over de staatsgrenzen keken en onze nationale plichten binnen die grenzen verwaarloosden.

Cultureele eenheid van Rijks-Nederland en Vlaanderen zal een utopie blijven, zoolang niet de eenheid van beschaving binnen 't Rijk, waar de omstandigheden voor die eenheid 't gunstigst zijn, organisch is verwerkelijkt. En die cultureele eenheid zal de eerste voorwaarde zijn voor een politiek Groot-Nederland, dat daarenboven nog van de vervulling van zooveel andere eischen zijn rechtvaardiging zal moeten ontvangen.

Ik mag besluiten : wij Katholieke Nederlanders hebben de waarde der vaderlandsliefde niet steeds ten volle doordacht. In de omstandigheden van onzen tijd is verhoogde vaderlandsliefde of nationalisme aan alle volksgenooten geboden. De Katholiek is daarvan niet uitgezonderd. Het besef van zijn Nederlanderschap zal hem de natuurlijke goederen van de volksgemeenschap, waartoe hij behoort, beter doen waardeeren, en zal hem aansporen tot het behoud en de vermeerdering van die goederen uit alle kracht bij te dragen. De matiging van zijn Katholieke beginselen, wier versterking hij ook als nationalen plicht zal erkennen, zal hem voor uitwassen van zijn nationalisme behoeden.

Sluiten