Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER BIJLAGEN.

Blz.

Bijlage 1. Vonnis der arrondissementsrechtbank te Winschoten

van 20 Maart 1931 . 145

Bijlage 2. Proeve van een ontwerp van wet, houdende regelen voor de registratie van en premieverleening voor nieuwe rassen van landbouwgewassen 147

Bijlage 3. Text of Plants Patent Law 149

Bijlage 4. Report of the Committee on Patents 151

Bijlage 5. Statement to inquirers about the present status of the

rules governing plant patents 159

Bijlage 6. Lijst van patenten in de Vereenigde Staten verleend op

planten tot 25 Juli 1933 160

Bijlage 7. Voorbeeld van een Plant Patent 162

Bijlage 8. Ontwerp van de Duitsche zaad- en plantgoedwet 165

Bijlage 9. Reglement op de registreering van nieuwe plantenrassen

in Polen 172

Bijlage 10. Wet van 17 Maart 1921 op de erkenning van plantenrassen, etc. in Tsjecho-Slowakije 174

Bijlage 11. Regeeringsbesluit van 2 Juni 1921 voor de uitvoering

van de wet in bijlage 10 178

Bijlage 12. Regeeringsdecreet van 5 December 1922 voor de instelling van een rassenregister in Frankrijk 185

Bijlage 13. Uitvoeringsbesluit van 30 Juni 1923 van het decreet in

bijlage 12 188

Bijlage 14. Decreet van 16 Nov. 1932 voor de instelling van een

synoniemenlijst, etc. in Frankrijk 192

Bijlage 15. Belgisch wetsvoorstel tot grondlegging en bescherming

van den tuinbouweigendom van 23 Maart 1933 198

Bijlage 16. Staatsblad van Ned.-Indië 1924, No. 531. Verbod tot

den uitvoer van tabakszaad 204

Bijlage 17. Modellen van contracten bij den verkoop van oculatie-

hout in de rubbercultuur 205

Bijlage 18. Statuten en Royalty-reglement der Vereeniging voor het

verleenen van premies voor het kweeken van suikerrietvariëteiten 208

Bijlage 19. Model verbintenis voor de distributie van plantmateriaal

van nieuwe rietkloonen 214

Sluiten