Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten oefenen. Het aangewezen lichaam daarvoor is het Institut International d Agriculture te Rome, waarbij thans alle landen van Europa, de Vereenigde Staten van Amerika en verder bijna alle Amerikaansche en Aziatische staten, benevens vele koloniën van verschillende mogendheden aangesloten zijn. Dit Instituut geeft nu reeds uitvoerige landbouwstatistieken uit, waarin van tal van landen min of meer nauwkeurig de met elk gewas beplante oppervlakten gespecificeerd worden. Er behoeft nog slechts een kleine schrede gedaan te worden, om hieraan van elk gewas de rassenstatistiek toe te voegen en die schrede zal zeker spoedig gedaan worden, zoodra een zoo praktisch motief als een premieregeling de ijver der staten zal aanvuren, vooral als belanghebbenden een fractie van die premie willen betalen voor het controle-apparaat.

Sluiten