Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verschillende cultures daartoe te verschillend; sommige cultures zijn oneindig veel kwetsbaarder dan andere; wij zullen hieronder van eenige der belangrijkste cultures een overzicht geven met betrekking tot dit vraagstuk.

Deli-tabak.

De tabakscultuur in Deli begon in 1863 met door Nienhuis van Java meegebracht zaad van onbekende herkomst. Ook van alle volgende importen is de herkomst onbekend gebleven, op een enkele uitzondering na. Het eerste zaad voldeed in de zeer gunstige cultuurvoorwaarden van Deli bijzonder goed, want reeds de oogst van 1864 bracht tweemaal zooveel per pond op als de tabak van Java.

Tot 1914 plantte men vrijwel ongeselecteerd zaad; vanaf dien tijd begonnen de tabaksmaatschappijen het veredelingswerk door het uitkiezen van opvallend mooie planten uit de populatie; door zelfbestuiving trachtte men hieruit zaadvaste vormen te krijgen. Later werden ook kruisingen gemaakt uit de uitgeselecteerde „lijnen , zooals men in Deli zegt. Dit geschiedde op de ondernemingen gedeeltelijk onder leiding van het proefstation, gedeeltelijk door eigen daartoe aangesteld personeel.

Verschillende malen, het laatst in 1929, heeft het proefstation allerlei botanische soorten van het geslacht Nicotiana ingevoerd om te trachten door kruising nieuw selectiemateriaal te verkrijgen.

In 1918 werden door de ondernemingen voor het eerst op groote schaal zuivere lijnen geplant; in 1926 werd practisch niet anders meer geplant.

Van selectiewerk in andere landen heeft Deli nooit geprofiteerd; de invoeren van zaad hebben meestal uit ongeselecteerd zaad bestaan, waarin de typen voorkwamen, die in het land van herkomst algemeen aangeplant waren.

Wat men in den handel verkrijgt als Sumatra-tabakszaad behoort niet tot de zuivere lijnen; het is vermoedelijk zaad uit de vorige periode. Er is voor het tabakszaad, zooals dat in Deli gebruikt wordt, geen markt; ieder der weinige maatschappijen wint haar eigen zaad in haar eigen aanplant en pas sinds eenige jaren wisselen de maatschappijen zaad uit, niet rechtstreeks, maar

Sluiten