Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had tot resultaat, dat een ordonnantie werd afgekondigd, welke den uitvoer van tabakszaad uit Ned. Indië verbiedt!

Het is wel overbodig hier er op te wijzen, dat bij elke overtreding zal moeten worden vastgesteld, op welke wijze het uitgevoerde zaad verkregen is; zou daarbij diefstal kunnen worden aangetoond, dan vormt dat een afzonderlijk delict, waarvoor aan den schuldige gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Ten slotte schijnt het plan om in Deli zaadbedden aan te leggen ten behoeve van Indo-China den doorslag tot de betreffende ordonnantie gegeven te hebben.

Bij het beschouwen van dit uitvoerverbod moet men evenwel in het oog houden, dat ook vóór 1924 geen zaad uitgevoerd kon worden, dat langs regelmatigen weg verkregen was (behalve dan natuurlijk onder medewerking der tabaksmaatschappijen zelf). Slechts door diefstal en omkooping van het met de zaadwinning belaste personeel was het mogelijk, dat buitenlanders zich het zaad verschaften en de eenige maal, dat dan ook tabakszaad een rol gespeeld heeft in de strafrechtspraak, was in 1924 (vóór de inwerking treding der ordonnantie) toen een assistent veroordeeld werd wegens ontvreemding van twee flesschen zaad, die hij onder zijn berusting had, niet wegens uitvoer. (De Planter, 1924, No. 4968). Maar bedenkende, dat er 15.000 tabakszaadjes op een gram gaan, zal het geen verwondering baren, wanneer men hoort dat in Kameroen geregeld importen van Deli-tabakszaad plaats vonden. De ontvreemding door onbetrouwbaar personeel is zoo gemakkelijK te bewerkstelligen, dat wanneer een belanghebbende buitenlander niet terugdeinst voor het omkoopen van personeel en het aanzetten tot zaaddiefstal, een uitvoerverbod van het gestolene voor hem geen hinderpaal meer kan zijn. Zoo moet men dan ook bezien de uitlating van een van dezen uitvoer verdr.chten reiziger, wiens bagage en persoon bij vertrek uit Belawan aan een onderzoek onderworpen werden: denkt men nu werkelijk, dat ik bij eventueelen uitvoer het zaad in mijn eigen bagage zou verbergen?

Zoo lang men het materiaal voor een geheele cultuur in zijn vestzak kan meenemen, bestaat in uitvoerverboden geen zekerheid.

Sluiten