Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wil verdedigen verdedigt niets; maar wie zorgt op het beslissende punt de sterkste te zijn, wint daardoor ook het verloren gebied terug.

De opgaven bij Ritter, Kuhl, Foerster en Groener van de volgens Schlieffen voor het Westelijk front beschikbaar te stellen troepen vertoonen onderling kleine verschillen, maar laten toch de conclusie toe, dat de sterkte van het in 1914 geconcentreerde leger maar weinig daarvan afweek. Het groote onderscheid lag in de verdeeling dier krachten over den bewegenden rechter vleugel en den defensieven rechter vleugel. De verhouding der sterkte van rechter en van linker vleugel was in het plan van 1905, mits integraal uitgevoerd na aftrek van de tegen Rusland noodige troepen, ongeveer 7:1; in Moltke's plan van 1914 echter ongeveer 3 :11.

Duitdelijk komt het verschil uit, wanneer men let op den uitersten rechter vleugel, die zich had voort te bewegen tegen de linie Rrussel—Namen. Het schema van 1905 is als volgt: vooruit gaan vijf Ds C.; in eerste linie: negen L.Cen; in tweede linie: zeven R.Cen (die voor het grootste gedeelte bestemd zijn voor de belegering van Antwerpen, waar de landing van het Engelsche Expeditieleger werd verwacht) en nog twee L.Cen, die per spoor van het Lotharingsche front zouden worden vervoerd; in derde linie: tien Rrig. Landwehr, later nog aangevuld met een zestal uit het midden van het front; in vierde linie: zes Ersatsz-Corpsen, bestemd voor de insluiting van Parijs. Op deze wijze verkreeg Schlieffen zijn fameus bataillon carré, waarachter dan nog zouden volgen alle eenheden van de Landwehr, die waren vrij te maken uit de onbedreigde vestingen in eigen land, en de noodige formaties van den direct bij de mobilisatie op te roepen Landsturm voor de bezetting van het étappengebied. Deze dus steeds met nieuwe krachten versterkte phalanx zou als een verpletterende wals Frankrijk binnenrukken, zou steeds diep genoeg zijn om 's vijands linker vleugel in te drukken, naar het O. te dringen en hem ten slotte den genadeslag te geven; zou ook breed genoeg zijn om hem, wanneer hij niet tijdig

1 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearbeitet im Reichsarchiv. Erster Band (Berlin 1925) p. 62. Wij komen op dit verhoudingscyfer nog terug.

Sluiten