Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Schwenkung unter Festhalten des Drehpunktes Diedenhofen—Metz gedacht. Massgebend für das Fortschreiten der Schwenkung ist der rechte Heeresflügel. Die Bewegungen der inneren Armeen werden so geregelt werden, dass der Zusammenhang des Heeres und der Anschluss an Diedenhofen— Metz nicht verloren geht. Den Schutz der linken Flanke der Hauptkrafte des Heeres sollen neben den Festungen Diedenhofen und Metz die südöstlich Metz aufmarschierenden Heeresteile übernehmen" 1. Verder wordt de leiding van beide in Elzas-Lotharingen geconcentreerde legers aan Rupprecht van Beyercn opgedragen. De uitvoering van zijn voorloopig nog niet anders dan als defensief te beschouwen opdracht biedt, naar gelang sterkte en optreden des vijands, drie mogelijkheden. De beide voornaamste zijn deze: de vijand attaqueert met overmacht tusschen Metz en de Vogezen — dan moet Rupprecht op zoodanige wijze uitwijken, dat hij in ieder geval aan de Niedstellung de linker flank der Duitsche hoofdmacht kan blijven beveiligen; de vijand treedt niet offensief op — dan dient Rupprecht op te rukken naar Moesel en Meurthe, „um die hier versammelten französischen Krafte festzuhalten und ihren Abtransport nach dem linken französischen Heeresflügel zu verhindern" 2.

Uiterlijk heeft dit plan veel van Schlieffens demonstratieve beweging tegen Nancy, maar de bedoeling is toch anders. Schlieffen wil den vijand weglokken van het door hem verkoren belangrijkste strijdtooneel, Moltke wil hem buiten de bescherming lokken zijner vestingen, om hem in Lotharingen te vernietigen. Vandaar dat zijn instructie (tweede mogelijkheid) een oprukken in breed front gelast: het is een strategische verkenning. Die ver reikende bedoeling is nog wel niet te lezen uit deze instructie, maar zij past bij Moltke's vroegere uitlatingen, waarvan wij eene typeerende citeerden 3, en zij wordt bevestigd door latere instructies.

Weldra bleek het overbodig zich door een uitlokkende de-

1 Weltkrieg I p. 64.

2 Men vergelijke Joffre's motiveering van het Fransche offensief daar ter plaatse, h.1. p. 29 n. 2.

3 Cf. h.1. p. 50.

Sluiten