Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede ernstige fout door in het offensief te volharden, hoewel thans door A.O.K. VI gesuggereerd werd, dat het oogenblik gekomen was om den rechter vleugel te versterken met troepen uit het Lotharingsche front.

Maar, zooals we zeiden, Moltke geloofde op dat tijdstip, 22 Augustus, dat de beslissende slag van zijn hoofdmacht reeds begonnen was. Een troepentransport, tot Aken per spoor, verder te voet, daar de Belgische spoorwegen grondig vernield waren i, zou toch te laat ter plaatse aankomen. Aan een derde mogelijkheid, door Foerster geschetst 2, schijnt de O.H.L. niet gedacht te hebben. Zij was in deze dagen vervuld met zorg voor het Oosten. En de algemeene Siegeszuversicht aan het Westelijk front scheen ook discussies overbodig te maken. Men kan veilig aannemen, dat Schlieffen in dezelfde omstandigheden het troepentransport wel had gelast. Zijn consequente geest zou zeker met de mogelijkheid hebben gerekend, dat de vijand zich in den eersten slag nog uit de doodelijke omklemming losmaakte; dan moest de Duitsche rechter vleugel dieper het vijandelijke land binnendringen dan zou ieder échelon versterking welkom, zoo niet bitter

noodwendig zijn.

De om het draaipunt Metz—Diedenhofen zwenkende rechter vleugel, gevormd door het I. tot V. L., had met succes de inleidende operaties van het groote plan uitgevoerd. De wakkere tegenstand der Belgen, vooral bij Luik, had den voorgenomen opmarsch dier legers geen dag vertraagd. Bij het begin der vierde week van Augustus bevinden zij zich in een alles belovende worsteling met de vijandelijke hoofdmacht.

1 Generalleutnant von Tappen, Bis zur Marne 1914 (Oldenburg—Rerlin 1920) p. 14.

2 L.c. p. 35 e.v.: Was het ook al niet mogelijk troepen van het Lotharingsche front op tijd aan den rechter vleugel te doen arriveeren, dan bestond toch wel degelijk de gelegenheid om ze over Metz en Diedenhofen Westelijk van Luxemburg in te zetten, waar het V. L. stond; was zulks eenmaal geschied, dan kon, door verplaatsing der marschdoelen van de verschillende legers, de geheele Westelijke vleugel naar rechts verschoven worden; zoodoende zou het „überragende und doch geschlossene Front" zijn gevormd, dat de onmisbare voorwaarde was voor Schlieffens Cannae.

Sluiten