Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de tweede mogelijkheid pleitte zoowel het feit dat alreeds het 7de L.C. bij Amiens was gesignaleerd, als de nabijheid van het gewichtige spoorwegknooppunt Parijs, dat den vijand een groote beweeglijkheid waarborgde. Maar aan de derde mogelijkheid hechtte Moltke het meeste gewicht; bij Étain had de vijand enkele dagen te voren reeds een krachtigen stoot ondernomen i, op 28 Augustus was een sterke concentratie van vijandelijke troepen in de streek van Verdun gemeld: een poging tot doorbraak hier, tegen de langgerekte linker flank van het V. L., scheen zeer aannemelijks. In verband hiermede stelde Moltke het V.L.C., aanvankelijk losgemaakt van het V. L. om naar het Oosten getransporteerd te worden 3, weer ter beschikking van Kronprinz Wilhelm. Ter geruststelling van A.O.K.V. en tevens om nog eens den nadruk te leggen op de veelomvattende en gewichtige taak van het V. L. berichtte de O.H.L. des avonds aan den Kronprinz: „III. Armee wird 31. August über Aisne zwischen Rethel—Semuy in südlicher Richtung vorgehen. IV. Armee schliesst sich dieser Bewegung an. V. Armee hat unter weiterer Abschliessung von Verdun und tiefer Staffelung links die linke Flanke der IV. Armee zu sichern. Aufrechterhaltung der Verbindung mit Metz"4.

Klucks mededeeling van 30 Augustus5 kwam in den nanacht bij de O.H.L. en was wel in staat om daar alle zoig over den rechter vleugel weg te bannen: de vijand bij Amiens was uiteen geslagen en de hoofdmacht van het I. L. achtervolgde Lanrezac. De eenheid van beweging naar het Z. was dus voor den geheelen rechter vleugel verzekerd.

De voornaamste zorg bleef het centrum gelden. Want ook op 31 Augustus stuitte het V. L. nog steeds op hardnekkigen tegenstand aan de Maas, waar de vijandelijke artillerie met groote bekwaamheid alle profijt wist te trekken uit haar positie op een terrein, dat door zijn natuuurlijke gesteldheid

1 Cf. h.1. p. 85.

2 Weltkrieg III p. 185.

3 Cf. h.1. p. 100.

4 Weltkrieg III p. 89.

8 Cf. h.1. p. 159.

Sluiten