Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Eine einwandfreie Lösung vermag ich auch heute noch nicht zu finden. Es fehlte eben eine rückwartige Heeresstaffel". Met dit laatste zinnetje legt hij den vinger op de wonde plek van Moltke's krachten verdeeling1. Het I. L. was niet sterk genoeg om de dubbele taak te volvoeren, waarvan de Anweisungen gewaagd hadden: het II. L. te steunen en tevens de flankdekking der Duitsche legermacht te verzekeren. Beide opdrachten uit te voeren beteekende in de gegeven omstandigheden een splitsing van het I. L. Het is geen wonder, gezien Klucks mentaliteit, dat hij den weg verkoos, die, bij een gering risico op de flank, kon leiden tot een eclatante overwinning, welke zijn naam met onsterflijken roem zou omstralen in de annalen van zijn volk. En zoo, na den Engelschen tot tweemaal toe een schokkenden slag te hebben toegebracht (Mons en Le Cateau) en na Maunoury in zijn concentratie te hebben overrompeld, maakte Kluck zich op om nieuwe lauweren te plukken door de vernietiging van Lanrezac: Phaëton, die den zonnewagen der zegepraal ment' Als een onstuitbare stortvloed stroomt het I. L. op 31 Augustus in ZZOostelijke richting. De verkenning uit de lucht (die zich naar het Z. en het O. wendt, maar het W. verwaarloost!2) maakt duidelijk, dat niet slechts de Oise van Compiègne tot Chauny, maar ook het gebied ten N. der Aisne tot Soissons vrij is van vijand3. Op de wegen ten Z. en ZO. van Soissons is nog geen vijandelijke colonne waargenomen, zoodat een snelle vervolging daar Lanrezacs linker vleugel zou kunnen bereiken. Terwijl Bülows infanterie rust rukt Klucks linker vleugel onvermoeid voort en bereikt des avonds nog de Beneden-Aisne tusschen Compiègne en Soissons: hetgeen wil zeggen, dat deze vleugel, na de talrijke voorafgaande gevechten en marschen zonder een enkelen rustdag, toch nog in staat bleek op den laatsten dag van Augustus een afstand van 50 km af te leggen 4.

1 Cf. h.1. p. 62. Wij herhalen: hoe verder men naar het Z. oprukte en hoe meer men dus met den factor Parijs moest rekenen, des te zwaarder zou Moltke's afwijking van Schlieffen zich moeten wreken.

2 Weltkrieg III p. 193.

3 Ibid. p. 192.

4 Kuhl, Marnefeldzug p. 108.

Sluiten