Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bei Verberie Gefecht mit Englandern K Die I. Armee be-

absichtigt, sich am 2. September in Linie Verberie La Ferté

Milon zu weiterer Verwendung bereitzustellen." Dit wil dus ze§gen, dat het I. L. op 2 September een welverdienden rustdag denkt te houden en nadere instructies van hooger hand tegemoet ziet 2.

Maar nog dienzelfden avond ziet Kluck een nieuwe kans op succes. Het III. L.C. had een order van het Engelsche 1ste L.C. buit gemaakt, waaruit bleek, dat Frenchs troepen des middags ten Z. van de lijn Verberie—Crépy-en-Valois—La Ferté Milon tot rust waren overgegaan. Het I. L. bevond zich dus dicht tegenover dezen vijand. Kluck aarzelt niet, om in deze omstandigheden voor 2 September den aanval op den vijand in front te gelasten; terwijl II., IV en III. L.C. hem frontaal aangrijpen, moet het IX. L.C. zijn rechter vleugel trachten te omvatten; het Westelijke vleugelcorps (IV. R.C.), hoewel er slechts geringe kans bestaat om ook daar den vijand te omvatten, moet reeds in den nacht om 1 uur opbreken en naar Creil marcheeren. Zoowel A.O.K. II als O.H.L. worden van dit nieuwe plan onderricht; Kluck blijft rekenen op verdere instructies van Moltke: zijn de Engelschen teruggeslagen, dan is het I. L., zoo bericht hij, „für weitere Verwendune bereit" 3.

De actie van het II. L. doet zich op 1 September nauwelijks gevoelen. La Fère en Laon vallen zonder strijd en de order der O.H.L., welke om 13.30 aan Bülow gelast het III. L. te hulp te snellen 4, heeft geen ander effect dan den linker vleugel van het II. L. eenigszins uit de koers te trekken; deze krijgt namelijk de richting op Bannogne en La Malmaison aangewezen, maar tegen 6 uur in den avond blijkt uit een radiogram van Hausen (afgezonden om 12.40), dat hulp niet meer

1 Hier stond ook Fransche cavalerie met eenige bataljons Jagers; cf. J. Hethay (d.i. Général de Cornulier Lucinière), Le Röle de la Cavalerie frangaise a l'aile gauche de la première Bataille de la Marne (Paris 1919) p. 81 e.v.

2 Weltkrieg III p. 203.

3 Kuhl, Marnefeldzug p. 111.

4 Cf. h.1. p. 169.

Sluiten