Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

JOFFRE'S INSTRUCTIE VAN 1 SEPTEMBER

Het C.C. Sordet, na den slag bij Charleroi losgemaakt van het 5de L., was onder onmiddellijk bevel van den opperbevelhebber gekomen en had zich op 26 \ 27 en 28 Augustus verdienstelijk gemaakt door Frenchs linker flank te dekken; daarna kwam het in contact met het nieuwe leger van Maunoury, waarbij het volgens order van 30 Augustus werd ingelijfd2. Maar het was buitengewoon vermoeid; mannen en paarden hadden dringend rust noodig; vandaar dat reeds op 29 Augustus besloten was uit het minst vermoeide gedeelte van het corps een division provisoire de cavalerie te vormen (D.C.P.), die op den rechter vleugel van het 6de L. moest beveiligen en voor de verbinding met de Engelschen had zorg te dragen, terwijl intusschen aan het gros van Sordet gelegenheid tot herstel zou gegeven worden 3.

Bij deze D.C.P., onder commando van generaal de Cornulier-Lucinière, werd op 31 Augustus een belangrijke ontdekking gedaan. Zij bevond zich dien dag ten Z. van EstréesSt Denis en bij haar verkenningen over een breed front viel het op, dat de vijand uit het N. nauwelijks eenige pressie uitoefende. Derhalve werd een escadron ter observatie tot Gournay-sur-Aronde en St Maur vooruit geschoven; de commandant, kapitein Lepic, zag daar uit zijn observatiepost, gedurende eenige uren een vijandelijke colonne passeeren, die, zonder eenige beveiliging, niet den weg naar Estrées maar

1 Cf. h.1. p. 102.

2 Arm. franQ. I, 2 Ann. No 1397.

3 Sordet p. 90-91. De D.C.P. was samengesteld uit 3 Brigades (niet op volle sterkte; van elk der drie Ds C., die het C.C. vormden, één) en beschikte in totaal over 18 escadrons, 3 batterijen, een detachement wielrijders (J. Héthay p. 47-48).

Sluiten