Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

était donnée. L'ensemble des 3e, 4e, 9e 1, et 5e armées frangaises avait liberté compléte de manoeuvre2; les places de Paris et de Verdun résisteraient aux assiégeants ou, avec leur défense mobile, agiraient a 1'extérieur comme doit faire toute place, si 1'ennemi lui en laisse la faculté" 3.

De Duitschers konden Parijs insluiten: dan werd hun offensieve kracht juist op den gevaarlijksten vleugel verzwakt; zij konden de hoofdstad ook voorloopig negeeren: dan bleef een gevaar dreigen op hun flank. De oplossing van dit dilemma is voor het tot dan toe zegevierende Duitsche leger urgent geworden.

1 Met ingang van 4 September werd het detachement van generaal Foch zelfstandig als het 9de L.

2 Dit laatste onderschrijven wij niet geheel.

3 L.c. p. 88.

Sluiten