Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook op de linker flank werd bedreigd door het 3de L.

Als vrucht dezer overwegingen ontstond des middags tegen 4 uur de Instruction Générale No 5; Joffre had er geen bezwaar tegen haar uit te geven, daar hare bepalingen in genen deele een vroeger en anders georiënteerd offensief konden uitsluiten.

De inhoud dezer instructie is niet belangrijk genoeg om haar geheel over te nemen. Bepaald wordt, dat het 3de L. zal omvatten: het 5de, 6de, 15de en 21ste L.C. (beide laatsten zullen de eerstvolgende dagen arriveeren van het Lotharingsche front); de 65ste, 67ste en 75ste R.D.; de 7de D.C.

Het 4de L. zal omvatten: het 2de, 12de, 17de en coloniale L.C.

Het detachement van Foch wordt tot het zeltstandige 9de L., dat omvat: 9de en 11de L.C.; 42ste en Marokkaansche D.I.; de 52ste en 60ste R.D.; de 9de D.C. (de deelen van het 9de L.C., welke in Lotharingen waren achtergebleven, zullen zich eveneens bij het 9de L. voegen).

Het 5de L. blijft ongewijzigd in zijn samenstelling; gelijk gezegd kreeg het reeds de beschikking over het 2de C.C. (bestaande uit 4de, 8ste en 10de D.C.).

Verder worden de scheidingslijnen tusschen het 4de L. en zijn huurlegers gewijzigd, want „en vue d'augmenter la densité des forces qui doivent opérer en terrain favorable, la 4e armée sera vraisemblablement appelée a opérer tout entière dans la région a 1'ouest de la ligne Vitry-le-Frangois— Brienne." De limiet van den terugtocht van dit leger wordt, met het oog op zijn medewerking in NWestelijke directie, eenigszins ingekort.

En ten slotte wat het 3de L. betreft: „La 3e armée, dont la mission est d'opérer a la droite du groupe principal de nos armées, se repliera lentement, en se maintenant, si possible, sur le flanc de 1'ennemi et dans une formation lui permettant a tout instant de repasser facilement a 1'offensive face au nord-ouest" 1.

1 Arm. frang. I, 2 Ann. No 2330. Sarrail, Souvenirs de 1914—1915 (in de Revue politique et parlementaire van 10 Juni 1921), beroemt er zich op, deze het 3de L. betreffende order Joffre te hebben afgedwon-

Sluiten