Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

MOLTKE'S DIRECTIVE VAN 5 SEPTEMBER

Ook in Luxemburg werd de 4de September een beslissende en bewogen dag. Tot een goed begrip der aldaar dien dag ontvangen berichten en genomen besluiten is een kort overzicht van de gebeurtenissen op den linker vleugel en in het centrum der Duitschers onontbeerlijk.

De in de Anweisungen van 27 Augustus aan het VI. L. gegeven taak, in richting van Neufchateau door het Fransche front te breken, vond bij A.O.K. VI weinig instemming i. Men twijfelde aan de mogelijkheid van zoodanige doorbraak en daar de troepen na de voorafgaande zware gevechten op het moeilijke terrein uitgeput waren, gebeurde er op dit deel van het front feitelijk niets. Na Rupprechts activiteit bij het begin van den veldtocht stelde dit de O.H.L. teleur, maar zelfs vier dagen later, op 31 Augustus, gaf zij nog geen duidelijke en besliste order om de operaties in beweging te zetten. Wel werden verschillende mogelijkheden geopperd toen majoor Xylander van A.O.K. VI in Luxemburg was gekomen 2 om met de O.H.L. tot overeenstemming te geraken, maar de beslissing omtrent wat er nu verder gebeuren moest, bleef bij Rupprecht. Hij besloot ten slotte op 2 September het offensief over de Moezel te beginnen en tegelijkertijd de voorste stellingen der position de Nancy onder vuur te nemen. Daartoe was men reeds begonnen de zware artillerie aan te voeren. De datum van 2 September werd gekozen, eenerzijds om den troep zoo lang mogelijk gelegenheid tot herstel te geven, anderzijds omdat men nergens transport van vijandelijke troepen had waar-

1 Cf. h.1. p. 136.

2 Weltkrieg III p. 286 e.v.; er werd b.v. ook gesproken over de mogelijkheid een deel van het VI. L. via Metz naar het N. te leiden ter ondersteuning van het V. L.

Sluiten