Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Wat betreft het gebruik van de werkwoorden, die „ziek voortbewegen, gaan" uitdrukken, bemerken we in Et. een voorkeur voor „varen", in Yb. voor „riden".

B. Analytische coördinatie als uitdrukking van een complex-begrip is in Et. een vrij veelvuldig voorkomend verschijnsel, evenals het gebruik van gecoördineerde varieerende woorden.1) Deze epische of primitieve vormen worden in Yb. in de meeste gevallen door één woord vervangen. Zoo vinden we als voorbeelden van analytische coördinatie bij werkwoordelijke vormen bijv.:

Rt. ginc ende ontboet > Vb. ontboet, Rt. gerede sine vaert ende maectene te C. waert > Vb. gino na C., Rt. gereden si haerre vaert ende voeren > Vb. voeren, Rt. nem ende ghef > Vb. bringe, Rt. namen ende staken > Vb. bonden, Rt. va ende gevaen sende2) > Vb. gevangen woude senden —

Bij niet-werkwoordelijke vormen vinden we de volgende voorbeelden:

Rt. min no mee > Vb. niet, Rt. stichten roef ende brant > Vb. vernielent, Rt. vrageden omme niemare ende waer.... > Vb. vrageden waer....

Bij de varieerende vormen vinden we enkele met romaanschgermaansche variatie: Et. prijs errde ere > Vb. eer, Et. huus ende castele > Vb. castele. Verder: Et. redene ende wort > Vb. worde, Et. sprac ende seide > Vb. seide.3)

Niet altijd worden deze varieerende uitdrukkingen door één woord vervangen. Er komen twee gevallen voor, waarin ook Vb. gecoördineerde woorden gebruikt; in Vb. zijn zij niet in die mate synoniem: Et. borge ende steen > Vb. steden ende sloten, Et. edele ende goet > Vb. goedertieren ende eerbair.

Zelfs het tegendeel constateeren we eenige keeren, dus gevallen waarin Vb. wèl en Et. geen gecoördineerde woorden bevat. Zoo vinden we als gevolg van de neiging in Vb. om „sprac" ende „antworde" te vervangen:

J) Een geval van „onderbroken" varieerende coördinatie vinden we in: Rt. 523 Ysoreit sprac ende tart vort, // Ende seide:

2) vs. 591—596, „va" ontbreekt in het Hs.

3) vgl. A.

Sluiten