Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rt. sprac te R. saen: > Yb. riep hi tot R. ende seide:, Rt. antwoirde hem te hant: > Vb. riep hi ende seide: — Verder moeten nog genoemd worden: Rt. castele > Vb. castele ende sloten, Rt. lachter > Vb. scande ende laster, Rt. misbaren > Vb. clagen ende screyen.

De volgende voorbeelden zijn te verklaren als meer beredeneerde, vollediger mededeeling:

Rt. wel houden > Vb. voeden, ophouden ende liefhebben — Rt. willen allegader // Seggen onse namen. > Vb. willen wi gaerne doen ende seggen hoe wi hieten — Rt. sweech > Vb / antwoirde noch niet ende sweech stille. — Rt. verstoet > Vb. gelesen hadde ende dat inhouden daerof verstaen —

Behalve gecoördineerde woordvormen worden verschillende mnl. uitdrukkingen in Yb. vervangen door één woord met dezelfde of nagenoeg dezelfde beteekenis:

te hulpen staen — helpen. herde gram toernich.

vor hem brochten — toechden. met also groter listen— heimelic.

sine trouwe geven — beloven, taleerst als als.

crone spannen —■ cronen. *) luttel min dan meer dan.

van herten houd — getrou. up die stede daer.

in therte vro — blide.

C. Wat het gebruik van romaansche woorden betreft, constateeren we, dat Vb. talrijke van de vormen, die Rt. bevat, vermijdt, maar aan den anderen kant ook verschillende aan het Fransch ontleende woorden invoert. Specifieke mnl. epische vormen zijn verdwenen, nieuwe, vaak „deftige" woorden zijn opgenomen.

Vermeden zijn in Vb. de volgende romaansche woorden uit de 6 fragmenten van Et.:

assaut.

bottoen.

bovier.

conckereeren.

delijt.

fonteyne. foreest. garsoen. joie.

paradijs, pardoen.

payiene.

pedrieren.

poutenier.

porte.

prenden.

proye.

quareel.

samijt.

scarlaken.

sorcoersene. 2)

storie.

tribuken.

x) Niet altijd wordt in Vb. „crone spannen" gewijzigd in „cronen": Vb. 24.23 want hi en kent niemant so edel of hoge geboren de hem sonder

u mach spannen de croen —. )5

2) Het substantief „sorcors" heeft in Vb. den correcteren vorm „secours .

Sluiten