Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch lien, here Ogier, // Van der verranesse, die gi daet // In Vaucoloene, so ware wwes raet. 807 Ende wildi der mordaet lien niet, // So es u evele ghesciet, — correspondeerend met: Yb. 146.28 ende en wildi niet lijden so is u evel ghesciet. Yb. 62.29 ende ist dat gi des niet en doet soe sal w verdriet naken. 61.16 Als dit gedaen was gereide hem die coninc om te stride te trecken. 148.31 ende met dat dese vrouwe dese woerden sprac liepen haer die trane wten oghen. 65.28 Als dit de luden verhoerden, quamroer veel volcs (scheiding door het enclitische „er").

§44. Wat de woordschikking betreft in de zinnen zonder inversie kunnen we het volgende opmerken. Met scheiding van S. en Vf. komen in Et. 4 zinnen met enkelvoudig praedicaat voor (2 maal S. A. Vf., 2 maal S. A. Vf. A.); in Vb. slechts één, van het type S. A. Vf. A. (63.15); met samengesteld praedicaat heeft Et. één gesloten zin (S. A. Vf. A. V.) en twee open zinsvormen (S. A. Vf. A. V. A.), terwijl Vb. eveneens één gesloten (S. A. Vf. A. V. V.) en ook één open zin bevat (S. A. Vf. A. V. A.). De overige zinnen met enkelvoudig praedicaat, 7 in Et. en 6 in Vb., hebben meestal den vorm S. Vf. A.; eenmaal in Et. bestaat een zin uitsluitend uit S. en Vf. (523). Met samengesteld praedicaat heeft Et. 11 zinnen, waarvan 6 met een open en 5 met een gesloten zinsvorm, Vb. 13, waarvan 3 open en 10 gesloten zinnen. Evenals in de hoofdzinnen, aanvangend met S. en niet voorafgegaan door een bijzin, toont Vb. hierin een voorkeur voor den gesloten zinsvorm (vgl. § 34).

In de zinnen met samengesteld praedicaat is het deel A. aan het zinseinde steeds een nadrukkelijke mededeeling; op^ vallend is dit in: Vb. 65.10 wildi ende alle uwe broeders mi getrou wesen, ic sal u de roetse in den Gronde geven, ende mijn dochter de scoon bloem tot enen wive ende dairtoe de helft van minen goede. — De aanleiding tot open zinsvorm is hier duidelijk het leggen van een sterken nadruk op de coördineerend toegevoegde verschillende gaven. Et. bevat één zin met onderbreking na Vf.: 465 Geifdi also up dese riddaren, // Men sal u heten verrader hiernaer, // Dat weit wel, over .M. jaer.

In de zinnen met inversie treffen we in Et. 3 gevallen aan met scheiding van S. en Vf., resp. van het zinstype A. Vf. te V. S., A. Vf. A. S., en A. Vf. A. S. V., in Vb. 6 zinnen: 2 maal Vf. A. S., 1 maal Vf. A. S. A., 2 maal A. Vf. A. S. A., 1 maal A. Vf. te V. S.

5

Sluiten