Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie 90.36, geschiedenis. corrigeeren 39.6, straffen.

hystorie 141.19 36-30

enz creatuur 81.16 schepsel.

cronike 38.2 geschiedboek.

instrumenten (muziek )instru- cruys 129.2o,

38.15 menten. 145.33 enz.

iolijt 18.37, 182.37 vreugde. cruces (geia.). I

iustici, iusticie rechtspraak. 55.13, JÏ8.10 kruis.

36.33, 91,5 enz. cruce(dat.) 173.18

crucem (acc.)

juwelen 54.18, kleinoodiën. 100.5, 202.26

1 T? ® crijt 46.21, 200.6, strijdperk.

200.9

campioen 145.18, kampvechter. legaten 9 17 gezanten.

campenionen logieren 111.14 kampeeren.

196-37 , „ logijs 55.17 nachtverblijf,

capellen 97.11 kapellen. 6J

capiteyn,capiteyn, legeroverste. majesteit 34.18 majesteit,

capeteyn 10.19, magnificenci macht.

116.13 enz. 12.12, 198.16

cardinal 9.17, cardinaal. mandement edict, bevel -

34.31 114.19 schrift.

caritate 27.25 weldadigheid. maniere, manier manier.

casteel, castel. kasteel, slot. 79.12, 82.13,

(zeer frequent). 153.31

castijde (imperf.) tuchtigen. manierlic 39.7, passend, behoor -

186.36 39.27 lijk-

catijf 133.28, ka- ellendige, onge- materie 9.11, stof, onderwerp.

tijf 132.28 lukkige. 69.62, 124.1

choir 37.33 priesterkoor. memorie 98.25 geheugen,

claretten 38.35 trompetten. mirakel 100.7, wonder.

clercken 14.8 geestelijken. miraculen 204.27

clergy 202.26 geestelijkheid. migse 81.31 mis.

clincket 75.11, luikje in een monic» 91.30 enz. monnik.

119.9 poort. morseel 158.6, stuk, hap, beet.

closter, doester klooster. 160.36, 166.15

97.10 enz. natuirlic 70.2 van nature,

colore, coloere kleur. nigromancien zwarte kunst.

9.24, 115.30 (const van n.).

condicie 85.27, voorwaarde. _ frequent.

^ ni \ schandeliike be- oerde 93.4, 93,13 orde.

'„«T SSg. officien 37.20. (v.,v^.

consacreeren 38.5 offeren. 39.11 enz. (offi- len).

consent 104.24 toestemming. cien bewaren)

consenteeren toestemmen, olive 23.17 (telge olijf(tak).

15.16, 21.12, goedkeuren. van °R) u

92.35 enz. olye 38'8' 2°'22 °

Sluiten