Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

De bron van het Volksboek van de vier Heemskinderen is, wat betreft het gedeelte der eerste twee fragmenten van den Renout van Montalbaen, nagenoeg of geheel gelijk aan het handschrift dezer fragmenten.

Ten opzichte van de overige fragmenten van den Renout moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat het Volksboek ontleend is aan een andere, afwijkende bron.

II.

M. Loke schrijft het Volksboek van de vier Heemskinderen (uitg. Matthes) te veel „fouten" toe.

M. Loke: Les versions Néerlandais de Renaud de Montauban. Toulouse, 1906. pag. 43 vlg.

III.

Het Duitsche Volksboek der Heemskinderen staat minder dicht bij het Nederlandsche origineel dan Dr. F. Pfaff betoogt.

Dr. F. Pfaff: Reinolt von Montelban oder die Heimonskinder. Tübingen, 1885. Untersuchungen, 560—567.

IV.

In tegenstelling met den Renout van Montalbaen bevat het Volksboek een juiste lezing op blz. 148 (uitgave Overdiep): haer ioncste kint namse bijder hant (Renout: vs. 961 Haeroutste kint heeft si genomen // Bi der hant).

V.

De critiek van Te Winkel op Vondels „Leeuwendalers" is ongegrond.

Te Winkel: Ontwikkelingsgang, Republiek

der Vereenigde Nederlanden, blz. 155.

Sluiten