Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Biz.

Inleiding i

HOOFDSTUK I. Historisch Overzicht 5

HOOFDSTUK II. Algemeen Gedeelte.

Afdeeling i : Het Onderscheidend Vermogen van

het Merk 17

Afdeeling 2: Het Recht om te merken 29

HOOFDSTUK III. Functies van het Merk.

Afdeeling i : Functies van het Individueele Merk . 35 Afdeeling 2: Functies van het Collectieve Merk. . 41

HOOFDSTUK IV. Bescherming van het Merk.

Afdeeling i: Bescherming van het Individueele Merk.

A. Ontstaan van het Recht op en de Rechtspositie van het Individueele Merk 62

B. Teniet gaan van het Recht op het Individueele Merk go

Afdeeling 2: Het van Merkenbescherming verstoken

Collectieve Merk 105

HOOFDSTUK V. Eischen te stellen aan de Bescherming van het Collectieve Merk.

Afdeeling i : Het Collectieve Merk in het Unieverdrag van Parijs (art. 7bis) .... 112 Afdeeling 2: Nadere Uitwerking van art. 7bis in Duitschland, Frankrijk, Engeland en België met critiek 123

Conclusie

Sommaire

BIJLAGE I: De Nederlandsche Merkenwet van 1893 150

Sluiten