Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorstel van het Berner Bureau en het tegenvoorstel van België gaven aanleiding tot talrijke opmerkingen van verschillende Delegaties. Aan een subcommissie werd toen opgedragen de quaestie nader te bestudeeren en deze distilleerde uit een en ander het volgende slotvoorstel:

„Les marqués collectives seront protégées au même titre que les marqués individuelies k condition que la protection légale leur soit acquise dans le pays d'origine.

Toutefois cette protection ne sera accordée que dans la mesure oü la législation de chaque Etat contractant permet de le faire."

In plaats van in een afzonderlijke schikking zou de bepaling betreffende de bescherming der collectieve merken thans wederom in het Unieverdrag worden ondergebracht x).

In principe werden in dit voorstel dus collectieve merken met de individueele merken gelijkgesteld, echter met deze beperking, dat aan de Unielanden vrijheid gegeven werd om overigens geheel met hun nationale wetsbepalingen dienaangaande rekening te houden.

Daar echter vele landen destijds in hun nationale wetten nog in het geheel geen collectieve merken kenden, ging deze bepaling, ondanks de in het tweede lid opgesloten beperking, velen nog te ver: men wilde zich zelfs niet tot het principe verplichten.

Men kwam dan ook tot geen definitieve beslissing en slechts een „voeu" betreffende de internationale bescherming der collectieve merken was het resultaat.

Op voorstel van Zweden was in het tweede lid van het artikel der subcommissie een toevoeging ingelascht, t.w. que dans le cas et la mesure oü ... en in dien vorm werd de

bepaling in den „voeu vermeld.

onferentie Eerst op de Conferentie te Washington werd inderdaad rashington een ^epaiing betreffende de collectieve merken in het Unieverdrag opgenomen. Aldaar bracht het Berner Bureau deze

conceptbepaling ter tafel 2):

„Toute marqué régulièrement déposée dans son pays d'origine par une collectivité ayant une existence juridique aux termes de la loi locale, sera admiseau dépöt dans les autres pays de 1'Union, au même titre que les marqués individuelles, et sous les mêmes conditions et formalités.

La ou les catégories de personnes autorisées k faire usage de la marqué seront indiquées dans 1'acte de dépöt.

Les droits résultant du dépót et de 1'enregistrement de la marqué seront

1) Actes de Bruxelles, blz. 278.

s) Actes de Washington, blz. 52.

Sluiten