Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daer op eenë pot goede wyn azijn. Dit doet te gad' / en roeret wel / da latet also eenë dach en eene nacht staë. Dan suldyt af ghietë in eenë schoonë pot oft teyle / en wachtë wel / datter geë cryt in en loope. Da neët die twee deel van d' looge voorseyt / en doet die in eenë schoonë pot en settet over tvier / en latet te gad'sieden / vyf of ses pater noster lanc. Dan doetet van dê viere / en ghiet dz sop af in eë schoon teyle / en daer suldy in doë XIII oncë alluyns / dit roeret wel met eene stock. Dan suldy dat ander deel nemë / en gietent op dat bresiliehout / daer ghi det and' afghegotë hebt / en laten dat ooc siedë / also voorseyt is / en ghiet det sap af in een and' teyle / en doet daer oock in XIII oncë alluyns / dit suldi also wel roerë gelyc voorseyt is. Als ghyt een lange poose wel geroert hebt / so doetet da totten anderen / ende roeret wel. Wildyt dan drooge hebbê / soo neët een pane / en ghiet die vol / en setse in dë wint / en laetse also daer in droogë acht daghen lanc oft meer / eer ghi daermede werkt / so salse schoon werden.

Om blaeu bolkeraen te verwë. Cap. XXVI.

Neemt dry pondë gruys va terwen en een pöt meede / een pont floreyne / en drie pont weeasscê / tot LX quaertë waters. In den eersten salmen daer in doen die floreyne in een schoon vat / daer sal men in doen acht of thië quaerten waters en roerët wel. Dit moet so heet zyn / datmë de hant daer ni in ghedoogen en soude. In dat ander water salmë dat gruys doen / en die asschen mede / en doen dat al te gad'tsamë. Laet dat also te gad'staë. Dit salmë XII uren lanc roerë. Yst dat blaeuwet / so salmët wercken / en yst dat niet en blaeuwet / so salmët gedect laten staen XX uren lanc.

Om root te verwen va crap meede. Capit. XXVII.

Neemt eë pont crap meede tot drie ellë lakës / en nemet eene schonë pot met water / dië sedt biden viere tot det hi op die sode is / en doet daerin twee oncë gallë / en latet so siedë. Da steect dat lakë daer in / en nemet dicwils weder uit en wed' in / mer wringet telckë wel uit. Da neët eenen schonë pot met schoö water / en settet bi den viere tot det optë sode is / dan doet daer in een once alluyns en latet siedë. Da doet daer dat lakë in / gelyc voorseyt is. Dan nemet

Sluiten