Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aerden pot dien maect vol cleyne ^aten / als oft een seve waer: dan neët sout / en sout die tweed'hande wormen in den pot metten gaten / dan neemt eenë anderen pot / en dien set daer onder / da sal dat sout smeltë mettë wormen / en loopen claer in den onderste pot / en dat dicke sal bliven in den opperstë pot / dét sal men wechghieten. Nu legt eenë steen optë pot / dan siedten wel dat hi schuymt. Als hi niet meer en scuymt / set hë van den viere dat hi cout worde. Dan neët dat stael latet gloeyë wel root oft vier waer / en bluschet daerin / dan sal men dat yser oft stael moghë crommen ghelyc oft coper waer. Dan gloeyet weder / ende blusschet in cout water / het sal soe hert wordë dat men daer op nyet en sal mogen winnë / al yst fyn stael.

(Noch om yser weeck te maken - Capit. LXI.

Een and' maniere om yser saecht oft weeck te maken. Neemt een cruydt dat heet Ungula caballina / dat is paardenhoue: hier af maect water / dan gloeyt dat yser dat ghi weec hebben wilt / en blusschet int voorseyde water / het sal weeck werden.

(Een ander maniere om yser oft stael weeck te maken. Dat LXII capit.

Neemt slecken / en stootse met sterckë wijn azijn: en dan gloeyt dat yser oft stael dat ghi morwe hebben wilt en blusschet int voorseyde sap / het sal seer weeck worden.

(Om stael oft cristael weeck te maken. Cap. LXIII.

Neemt levende calck / en weeasschë / elcx even vele / daer af maect een looghe in deser manieren. Ghi sullet negëwerf door die materie laten loopë. Dan neemt dat stael oft cristael / en legget eenen dach en nacht in die looghe / het sal seer morwe daer af worden. Wildyt dan weder herdt maken / so blusschet in cout watere.

(Noch een ander. Om yser weeck te makë / blusschet in lijnsaet olie. Dit doet so dicwils / tot dattet morwe ghenoech is.

(Noch een ander van den selven.

Neemt palincx bloet / en blusschet dat heet yser daer in.

Sluiten