Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ (Noch een ander.

Neemt cleem en beslaet dat om dat yser met eenë natten doec / da legget also in een co/e viers oft in een wit torf vier: en latet bi hë selven cout worden.

(Noch een andere.

Neemt dat sap va marubium / en dat sap va ghèrwe / met dat sap va rafanus / dat is radijs / en stereken wijn: en blusschet dat yser daerinne.

(Om yser hart te maken. Capit. LXIV.

Om iser hart te makë / neemt aqua v'bene / en bluscht u yser daer in acht of neghen wervë / het sal hart wordë.

(Noch een ander.

Neemt hoornê te pulver ghebrat en sout / elcx evë vele / en bestroeyt dat heet yser daer mede.

(Noch een ander maniere om yser hart te maken.

Neemt antymonie / calemyn / en coperroot / egamuet / elc bi hemselven te pulver ghemaect / en spreyt dit op u yser. Oft maket wel gloeyende dat sweert / en slaghet / en verwermet / en slaghet da weder. Dan temperet in dit navolghende nat. Neemt celidonie / also vele vader wortel / als vaden bladerë / tot thien pont toe: latet sieden tot ses pöt — Waneer ghyt tëperen wilt / da tempert in dat nat / dat ghenomen is van der celidonien / het sal herdt worden.

(Om alle messen en beytels hart te maken. Capit. LXV.

Wildy messen oft beytels hart maken / op datse wel sniden / neemt peerden merch / ende maect dan die messen oft die beytels heet / ende bluschtse daer in.

Om vilen va yser oft van stael hert te makë / neemt oude schoenen en brantse tot dat si swert zy / en dan maect daer pulvere af. Neemt dat pulvere / met evë veel souts / en stroyet onder en bovë die vilen / die daer gheleyt syn in een viercate yseren laye met een yserë decsel.

Men salt een stroo dicke stroyen / da sal men die layë sluytê. Aldus salment gloeyende maken metter layen te samë in een vier va colen / en dan haestelyc metter layen met allë int cout water laten vallen / so yst goed en hart.

Sluiten