Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespreekt, uitbreidt en verbetert de gedachten en de middelen."

Het jaartal 1548 is foutief, dit moet 1540 zijn; in 1548 verschijnt de eerste herdruk. Het werk van Rosetti beleefde ook een fransche vertaling: „Suite du tinturier parfait, ou 1'art de teindre les laines, soies, fils, peaux, pails, plumes, etc.; comme il se pratique a Venise, Gennes, Florence et dans tout le Levant, et la manière de passer en chamois toute sorte de peaux. — Paris 1716; traduit de 1'italien.

Gmelin — Geschichte der Chemie — 179 7 32) bespreekt het werk van Rosetti en wel de uitgaven van 1540 en 1548 benevens de fransche vertaling van 1716 aldus:

,,In de ververij die sedert de ontdekking van Amerika en van een nieuwen weg naar Indië, en door de kennis van de cochenille en den indigo, opmerkelijke vorderingen gemaakt had, terwijl de geschriften van Gesner en Libavius verschillende geheimen ontsluierden, verscheen het werk van den Venetiaan Giovanni Ventura Rosetti die, met het doel den toestand in de ververij van zijn tijd te leeren kennen, geheel Italië bereisde en ook andere landen en alles beschreef wat hij had gezien. Dit werk dat vaak niet wordt genoemd, of als het gebeurt, niet met den lof dien het verdient, diende desniettegenstaande tot basis van vele vernieuwingen en verbeteringen later in Frankrijk in de verfkunst gebracht."

H. Kopp — Geschichte der Chemie — 1931 33) bespreekt het werk van Rosetti eveneens als volgt:

,,Der Venetianer Johann Ventura Rosetti sammelte seine Erfahrungen über die Farbekunst, die er sich durch lange Reisen erworben hatte, und publizierte sie 1540 als das erste Compendium dieser Kunst unter dem Titel: „Plicto dell'arte de'tentori."

Twee gebeurtenissen hadden inmiddels hun invloed doen gelden op de ontwikkeling der ververij. In 1492 werd Amerika ontdekt en in 1498 eveneens de zeeweg naar Indië. Het roodhout werd voor dien tijd uit Indië via den Levant ingevoerd. Het was den Europeeschen ververs bekend. De Spanjaarden noemden het „Brasil". In Amerika troffen ze gansche bosschen van dit hout aan en noemden die streek ,,Brazilië".

32) Gmelin — Geschichte der Chemie 1917 Bd. 1 pag. 357—358.

33) H. Kopp. Geschichte der'Chemie 1931 Bd. II pag. 126.

Sluiten