Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijk is nog het in het begin der 16e eeuw door de Spanjaarden uit Centraal Amerika in Europa ingevoerde Blauwhout of Campêche hout. Het verft op gebijtste stoffen overeenkomstig het toegepaste procédé blauw tot zwart. Zijn verfstoffen Haematoxyline en Haemateine werden in 1811 door Chevreul geïsoleerd. Hier kan nog aan toegevoegd worden het geelhout van den verversmuilbes of Mortis tinctoria. Zijn kleurstof Maclurine is het penta-oxy-benzophenon.

De cochenille afkomstig van de schildluis coccus cacti werd uit Mexico geïmporteerd. Ze verdrong de kermes wegens hare grootere zuiverheid. Ze is met de kermes verwant. De indigo die eerst via Bagdad in kleine hoeveelheden geïmporteerd werd kwam nu via Kaap de Goede Hoop met portugeesche en hollandsche schepen in groote kwantums en begon zijn concurrentie tegen de weede. Het resultaat was dat de laatst genoemde van de markt verdween.

Dergelijke economische evoluties laten in den regel hun sporen in de litteratuur achter. Zoo vindt men in Fritz Lauterbach — Geschichte der in Deutschland bei der Farberei angewandten Farbstoffe mit besonderer Berücksichtigung des mittelalterlichen Waidbaues — pag. 77:

„Bezeichnend für die Stimmung ist folgendes Zitat aus Bechers: Narrische Weisheit" Kap. 30.

„Man ist heutigen Tages sehr hoch in der Farberei kommen. Küffler hat die Scharlachfarbe erfunden aus Cotscheniglie, mir ist eine Art Cotscheniglie gewiesen worden, so aus der Uckraine stammt. Die Farber-Röthe ist auch zu unserer Zeit erst in Gang kommen, hingegen, weil wir unsere Manufakturen nicht achten, noch unser Vaterland ins Auffzunehmen zu bringen gedenken, sondern vielmehr, die solches thun wollen daran verhindern, so gehen unsere Manufakturen auch mehr hinter sich, als vor sich, so geben wir das Gold an die Hollander vor die Lumpen Farbe, dem Indigo, und lassen hingegen den Waydbau in Thüringen zu grunde gehen."

Omtrent de gebroeders Küffler, schoonzoons van Cornelis Drebbel, en de scharlaken ververij met cochenille zie G. Tierie — Cornelis Drebbel. 34)

34) Tierie — Diss. Leiden 1932 — pag. 89.

Sluiten