Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men ne dade haer onghevoech Sie nes fier noch in climmet hoghe.

Mare ghemaere ende ghedoghe; 2)

Ende bi riviere es haer ganc:

Daer souctse spise na hare belanc.

1) Naturen Bloeme is een navolging van De Naturis Rerum van Thomas van Cantimpré, leerling van Albertus Magnus plm. 1300. verder geciteerd als N.R.

Over de genetkat zegt N.R., colorem habet inter nigrum et croceum, masculus (lees: masculas) interdum nigras ordinate in pelle dispositas.

2) N.R. Non conscendit ad ardua nee extollitur in mirabilibus super se — lees ghemate voor ghemaere.

B.v.W. noemt „genetten" pag. 59. De reukstof van de genetkat die de honden doet dansen wordt afgescheiden door een klier met twee eigen afvoergangen bij de aars. Ihr Zibet geruch, den Sie nach kurzer Zeit dem ganzen Hause mitteilt, ist für europaische Nasen fast zu stark. (Brehm. Tierleben Bd. XII).

Deel II. — Pag. 34

Sepia, seght Plinius me.

Dat een visch es in die zee Hie ende sie, dats menighen cont Vlieten te samen talre stont.

Woert ghewont in menighen doene Die sie met enighen aerpoene,

50 staet haer die hi te staden;

Maer woert di hi verladen.

Die si gaet scuven ende ontvliet.

Ende en dankets hem weder niet.

Worden sie oec beide te samen Ghewaer enigher mesquamen,

51 spuwen uut een aterment,

Ende makent so donker al omtrent,

Dat si ontsien alst ware nacht. 1)

Dat aterment heeft sulke cracht,

Doetment in ene lampte claer,

Ende steeckter in en weke daer,

Wat soer omtrent es, als iet hore Scynt swart ghelyke den more. 2)

Sluiten