Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is de Cel. Ind. onder de andere moet worden verstaen: Ranunculus Ficaria L. de kleine chelidonium, ook wel scrophularia genoemd. (Th. Lespleigne — Promptuaire des Médecins simples en rithme joyeuse. Nouv. ed. publ. par P. Dorveaux Paris, 1899).

Zie hierover B.v.W. pag. 39.

Confilie — symphytum officinale L. smeerwortel. „Consolida major dats grote confilie. consolida minor dats zelfheile of brunelle".

Zie B.v.W. pag. 61.

Jusquiamus dats beelde of belseme Ende dit zaet es van

.3. manieren, wit, root. ende swart. Ende dat swarte es gevenynt. ende daeraf salmen (hem) wachten, want hi brinct in die doot. Ende dandere .2. doet men in medicinen. Ende tsaet heeft meer crachts dan tcruut."

Jusquiamus is een verbastering van Hyoscyamus. Hyoscyamus niger L. — bilzenkruid — beelde — belrike. B.v.W. geeft pag. 62. „semisium candida."

Looc. loec — allium Porrum. L. Prei.

„Alium dats looc Ende es van .2. manieren deen es

wilt en (de) tander tam. Ende wast in den hof daer ment poot. ende es dit dat wi gemeynlike orboren. Ende dander was op 't velt. Ende heet scordion. dit en es niet also fel als tander. daer omme orbort ment meest in phisiken. Ende dit gadert men int ende van den lintere. ende droget. Also mach ment .2. jaar orboren. Mer hets beter dat ment alle jaren vernuwë.

Herbarius spreekt ook van: „Looc dat in bosschen wast." Dit zal vermoedelijk zijn Boschlook, allium ursinum L. Prei wordt ook aangeduid met poret looc, poret, poreiden.

Zie B.v.W. pag. 56.

Rufanus, dats merradic.

Raphanus sativus L is radijs.

cochlearia armoracia L is mierikwortel.

Zie B.v. W. pag. 39.

Sluiten