Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se ontsteken CLXXXVII.

Neemt twee hoofden en sedtse aan een muer / en maect een gat in de mont van een van de hoofden en doet daer salpeter in / en ghy sult een bernende keerse daer vore houdê / en si sal haest uyt gaen / en doet in dander eê luttel kemps en gaet seer / en draecht die keersse / en sie sal bernëde worden. Probatum est.

Kemp: hennep (Verdam).

Zie B.v.W. pag. 63.

Pag. 31. — Om swert pruys leder te verwen CCXXII. Ite wilt ghi eê leder groê v'wen / so neët eê loot schaelgruens / dat is equisetum oft peertsteert eê pot vuyls out waters / eê pont aluyn cleyn ghewreven: ende een luttel Spaens groen dat suldy oock wryven.

Item wilt ghi een leder blauw verwen so neempt een loot endicks een loot cryts / een pot azyns / of scherpe looghe / doet dat al in een beckë / en roeret wel onder een. En de vellë moeté te voren daer toe toebereyt zyn:

Doet dat cryt daer af / so salt schoon hemelblau zyn. Item wilt ghi root loes verwe / so neemt leder dat ghealluynt si / en neemt seyck va oyde liede die veel wyns drinckê / en laet den seyck staë totdat hie seer stinckëde wort. Da trect dat claerste daer of / ën siedet wel tot op de helft En neët dan twee loot backe in de Apotheke / een deel bresilie / eë deel aluyn ƒ en salarmoniacü / stoot det onder eë / en legget in een pot en settet te vier / en de rueret wel met een wit stecxke / totdat dë steek root wordt ghelyck bloet. En verwet daer dan mede het sal oprecht zy. Item wilt ghi fyn root verwen. so neemt een half loot bresili / siedt dat in een halvë pot oudts waters en schuymt det bresili wel over tvier. en neemt tot een halve pot water eê drachma aluyns / die gedoot si in leem / en ghiet hë daer in dat bresilie. als ghyt vaden viere doet.

Voor de ververij van leder zie T. B.v.W. pag. 34 en verder, backe: baksel (Verdam).

oudt watêr of seyck is urine waarin bij staan uit het ureum ammoniumcarbonaat is gevormd.

Hier suldy mereke met wat verwe dat men de geweyete vellen bestryeken sal / met root blau en gruen.

Item wilt ghi blau verwen met corenbloemen / soo stootse in

Sluiten