Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een mortiersteen / en giet daer wat azyns op / en têpert met aluyn / so salt da blau worde.

Groen verwt men met bladeren van nachtschade en ruyte en temperet met aluyn en verwet daer mede.

Wilt ghi bruyn verwe / so neemt 2 loot taeyen leem / een loot bresils / eë pot out waters en doet een goede wyl sieden en doet den ghestooten aluyn daerin.

Wilt ghi sadt bruyn hebbê / so salment twee maal strycken / wilt ghi lichte verwe hebben / so menght de verwe met oudt reghen water.

In caput LIII en volgende van T. B.v.W. vindt men gelijkluidende voorschriften over de ververij van leder.

Het Receptenboek van 1551 van Jan Roelants bevat verder in hoofdstuk 228 een aantal recepten hoe men „Yser en stael hert makë sal, om hert yser te ontlaten, om stael va goede snede te maken, om wapenen, vilen en ander timmerliede wapene hert te maken, een herdichheyt daer men alle dinghe mede dourhouwet.

neverger (is boorijzers) hart te maken, hoe men stael so morwe / ende weeck maken sal dat men 't snyden mach. Om yser coudt, en om warm te soudeeren, een soudeersel voor coper, om latoen (geelkoper) te soudeeren, een poeder dat allerhande metaal vloeiende ende smedich maect.

In caput LIX van T. B.v.W. vindt men eveneens voorschriften over metaalbewerking die hiermede overeenkomen.

Pag. 34. Om coper te over silveren CCXXVI.

Neemt wynsteë / aluyn / en sout / wryvet cleyn op den steen ende / doet daer toe een bladt silvers of twee en wryvet ooc wel daer mede / en doet er da in een geloedë pot / en ghiet daer water op / ende worpt dat coper daer in / en cratse met een borstel so siedy oft ghenoech is.

Secreet Boeck waarin vele diversche secrete / ende heerlicke consten / en veel derleije verscheijden materien / uit seker Latijnsche / Fransoysche / hoogduytsche / ende Nederlandsche Authoren / te samen en de bij een gebracht zijn s waer van den meestendeel der voorschreven Authoren, namen daer bij gheciteert worden.

By een vergadert door D. Doctor Carel Batin, Acquirimus

Sluiten