Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Missnensis et alii, innumerabiles de longinquis partibus venientes quondam dederunt ad ungeldum vicessimam marcam... nunc autem dicti homines et domini archiepiscopi Magdeburgensis mercatores et ducis de Bruneswic ac ducis Saxonie

utuntur speciali jure quod dederunt de mesa

wede, 21 S." 12).

Hieruit blijkt dat de weede reeds in den tijd van graaf Adolf IV, de vader der twee gebroeders Johann en Gerhard. een regelmatig handelsartikel was in: de Mark Brandenburg, de mark Meiszen, het aarstbisdom Maagdenburg en de beide hertogdommen Brunswijk en Saksen.

In de Engelsche litteratuur kunnen wij 200 jaar vroeger terecht. De landbouw in de 11e eeuw wordt er als volgt beschreven: „In May, June and July one may harrow, carry out manure, set up sheep hurdles, shear sheep, do repairs, hedge, cut wood, weed and make folds. In harvest one may reap; in August, September and October one may mow, set woad with

a dibble and gather home many crops, & c' In

spring one should, if the weather permit, set madder, sow flax and woad seed" 13).

Deze regels laten duidelijk uitkomen dat de Engelsche landbouw de producten wol, vlas, weede en meekrap verbouwde. Gedurende de regeering van Henry II werden de volgende artikelen in Engeland ingevoerd: „spiceries, jewels, silks, furs and some woad for dyeing" 14).

In 1213 werd £ 600 aan invoerrechten op weede betaald die in de havens van Kent. Sussex, Yorkshire, Lincolnshire, Norfolk, Suf folk, Essex en Southampton in Hampshire werd ingevoerd l,J). In 1286 ontstaat een Agreement between the citizens of Norwich and the woad merchants of Amiens

and Corbie 16). In deze oorkonde vindt men o.a.: And

because they sold their woad by the coombi7) and bij the

£2) Hans. Urk. Buch III — 573 ook Hamburger Urkunden — pag. — 545 — Grafliche Schauenburgische Zollrolle für Hamburg von 1247.

i, 11 ^Curf/er — Short History of English Agriculture — (1909) — pag. 17.

) }^ 'Stephen, Libellum de Situ etc Londini, quoted.

by G. L. Craik, History of British commerce — (1844) —I — pag. 127.

15) J. B. Hucry — The Woadplant and its dye — London — (1930) page 55.

18) «f- Hudson and ƒ. C. Tingey, Records of the City of Norwich — (1910) — II — pag. 209.

1T) droge maat voor vier bushel.

Sluiten