Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezeefd en daarna in vaten, soms in manden, verpakt in den handel gebracht.

Het volgende recept gegeven door Hearne in zijn inleiding tot de History of Adam de Domerham, 1727 — p. 87 geeft nog eens het geschilderde verloop weer.

,,In the mounthe of Marche take thy sede, and sowe hit in goude londe wel y rakyd, and clene, and wan (when) hit ys grond VIII ynchys longe, than rype hit, and grynd hit smal and make balie hereof, as moche as a verthyng love, and lete ham dry a pon an hurdel in the sonne, and than grynd ham a zen smale in to poudyr, and than syfte hit thorwe a smale ryddyrue, and the grete there of grynde hit a zen, and syft hyt a zen as ze dyde a fore, and than ley al thy poudyr a pon a fayre pavyd flore a brode halfote thyke, and thare pon cast water, and turne and wende hitt with a shovyl, tyl hit be nothyr (neither) wete, nothyr dry, bote by twixt to, and than ley hit up to an hype, as ye wold malt, tyl hit take hete, as hote as ye may suffyr youre hand thare in. And than ley hit a brode, and lete the heyre (air) passé away there of, and than ley hit to gedyr a gen to an hype, tyl hit be as hote as hit was, and than every day do in the same wyse, tyl hit wol take no more hete, and than hit most be led a brode a gen apon a fayre pavyd flore, and dry hit with turnyng with a shovyl every day, tylle hit be dry and than hit ys ful made to go to the hodefade (woad vat), and to dey goude Bluwe 34).

Wanneer men de eenjarige plant door den winter heen hield, dan werd ze in het tweede jaar zaaddragend. In Duitschland werden de bladeren van dergelijke planten in het voorjaar geplukt en leverden dan zoogenaamde „Kompswaid" van zeer minderwaardige kwaliteit35).

Het fermentatieproces was in Duitschland aan de boeren verboden. Om in Erfurt dit voorrecht te hebben moest de weedehandelaar een vermogen van 1000 gulden hebben en hiervan belasting betalen. Ook moest hij „des Rates Laube und Zeddeln" die slechts door den raad der stad verleend werden, kunnen bewijzen36).

34) J. Collinson — History of Somerset — (1791) — II — p. 400.

35) Schreber — Historische, physische und ökonomische Beschreibung des Waides —• pag. 52—57—76—77.

3e) P. Zschiesche — Der Erfurter Waidbau und Waidhandel — Beilagen — pag. 53—54.

Sluiten