Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop ze in vroeger eeuwen geschitterd heeft; toch moet het ons zeer duidelijk zijn, dat wij nog niet ver zijn op den langen weg. Het getuigt niet van gebrek aan vertrouwen in de toekomst, als wij trachten de werkelijke waarde van wat wij nu hebben nuchter te zien. Ja, hoe klaarder wij dit zien en hoe minder wij ons vleien met de valsche hoop die gevolg is van het bewust sluiten van de oogen voor de ijzige werkelijkheid, hoe beter strijders wij zijn voor de toekomst. Een licht straalt het best in den nacht en het licht van onze hoop straalt het best in den nacht onzer tijden. Hopen, terwijl alles marcheert, och dat is niet moeilijk. Hopen, terwijl alles tegen ons schijnt, is wel moeilijk. Maar juist deze hoop berust op het geloot, dat bergen verzet. En op het gebied der bouwkunst moeten enorme bergen worden verzet. En zullen wij ooit komen tot een nieuwe cultuur, dan is het niet alleen noodig dat zij verzet worden, maar ook, dat zij „vrede dragen".

De bergen zullen vrede dragen De heuv'len Heilig recht Hij zal uit onheil op doen dagen Het heil, ons toegezegd.

Sluiten