Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zoovele nieuwe crisismaatregelen, even opfrisschen.

De homo economicus dan is een abstractie, een soort monster, dat handelt volgens het economisch principe en volgens dat principe streeft naar welvaart, hetgeen in het Nederlandsch en heel in het kort wil zeggen, dat de homo economicus zooveel mogelijk bereiken wil met zoo weinig mogelijk moeite en zonder zijn natje en droogje te missen.

En dan zult U zeggen: ,,Ik ben dat heer wel eens tegen gekomen." En dan weervoer U, wat ook mij

vaak overkwam wat ik althans meende, dat mij

overkwam, want natuurlijk zijn we dat heer nooit tegen gekomen. Abstracties rijden niet te paard, noch zitten in trams, of eten in restaurants of dragen schoenen van een menschelijke maat.

En toch bestaat de homo economicus en hebben we hem ontmoet, zooals de roode hoovaardij en de gele nijd bestaan en onzen weg kruisten.

Hij is overal tegelijk, zooals zoo tegen het middaguur ook de honger overal geeuwende wordt aangetroffen. En het ongeluk is, dat men hem met een soort leefregel heeft vereerd, de economie, die, als wetenschap, al onze hulde en alle betuigingen onzer onwetende nederigheid verdient, maar die, als handboek der wellevendheid, even gevaarlijk is, als een kannibaalsch kookboek in de handen van

Sluiten